Читать больше, чем просто название компании, Átszponzorálás / Re-sponsoring


A könyvet a szakmai közvélemény elismeréssel fogadta, német nyelvű kiadása előkészületben van. Jelenleg a fordított irányú kölcsönzés — a magyar nyelv orosz jövevényszavai — állnak kutatói érdeklődésének középpontjában, s mindannyiunk örömére szolgálna, ha e témából is hasonlóan magas színvonalú monográfiával lepne meg bennünket.

Magyarul beszélők, és Magyarok

Hollós Attila rendkívül tájékozott, nagy enciklopédikus tudással rendelkező szlavista. Az, hogy ennek ellenére viszonylag későn szerzett tudományos fokozatot, azzal magyarázható, hogy életművének jelentős része nem saját neve alatt megjelent könyveiben és tanulmányaiban rejlik, hanem abban a szüntelenül végzett szerkesztői munkában, amely a Studia Slavica köteteiben és számos más általa gondozott tanulmánykötetben és monográfiában testesült meg.

Kérem, olvassák és nézzék meg a teljes anyagot,és gondolkozzanak el rajta! Akkor nézzek meg az anyagot, és gondolkozzanak el rajta! Lenkei Gábor elmélete helyes! A kötelező szájmaszk használata következtében a tüdőbe visszajutó 22 szeres széndioxid gyengíti és roncsolja a tüdő sejtjeit is, ami fogékonnyá teszi táptalajt képez a Covidnek.

A Studia Slavica szerkesztéséről külön kell szólnunk, mert ennek az ben indult akadémiai folyóiratnak Hollós Attila a szürke eminenciása, s az volt már akkor is, amikor neve még csak nem is szerepelt a címlapon. Ebbe a munkába is Baleczky Emil vonta be, kezdetben korrektorként kapcsolódott be a munkába, majd fokozatosan elsajátította a technikai szerkesztői munkakörhöz szükséges további ismereteket is. Hivatalosan től Hollós Attila a Studia Slavica technikai szerkesztője, tehát az utóbbi több mint 30 évfolyam kötetei mind magukon viselik a keze nyomát.

читать больше, чем просто название компании

Hollós Attila ebben a minőségében intézménnyé vált, a többször változó főszerkesztő és a cserélődő szerkesztőbizottsági tagok mellett ő képviseli a folyóiratnál évtizedek óta az állandóságot. Ha valaki a hazai szlavisták közül nem ismerte volna meg az ószláv tankönyv révén, e minőségében biztosan kapcsolatba került vele, akárcsak számos külföldi szlavista, aki e folyóiratban publikált.

Sokan hálásak neki gondos és szakszerű szerkesztő munkájáért, amely számos esetben bizonyult alkotó együttműködésnek a szerzővel. Читать больше kéziratok gondozása mellett Hollós Attila aktívan részt vesz a folyóirat anyagainak szervezésében, a lektori vélemények beszerzésében, buzdítja kollégáit tanulmányok, recenziók írására, tehát a maga szelíd, de állhatatos módján részt vesz a folyóirat arculatának alakításában is.

Проверьте правила бронирования

A paleoszlavisztika és a nyelvtörténet iránti érdeklődés Hollós Attilánál különleges módon összefonódik a technikai újdonságok iránti fogékonysággal. Igen hamar felismerte a számítógép alkalmazásában rejlő lehetőségeket a könyv- és folyóirat-kiadás terén, és 9 a személyi számítógépek megjelenésével egyidejűleg sajátította el ezt az új technikát.

Az idegen végigjártatta tekintetét a tó körül magasló házak négyszögén, és észrevehető volt, hogy mindezt először látja, és fölkelti érdeklődését. Előbb a felső emeleteket vizsgálgatta, melyeknek ablakaiban vakítóan tündökölt az alkonyodó s Berlioz számára mindörökre leáldozó nap, azután lejjebb tekintett, ahol az ablakok már estiesen elsötétültek; hunyorogva, leereszkedően elmosolyodott, két kezét sétapálcája fogantyújára tette, állát pedig kezére támasztotta.

Ezért a Studia Slavica zökkenőmentesen tért át a számítógépes szedésre és nyomdai előkészítésre. Читать больше szlavisztikai szakszövegek szerkesztésében szerzett hatalmas gyakorlati tudását Hollós Attila szívesen megosztja ma is kollégáival és az érdeklődő doktoranduszokkal, hallgatókkal is. Hollós Attila jellemző tulajdonsága a hazai szlavisztika ügyének önzetlen szolgálata. Ez mutatkozik meg abban a műgondban, amellyel kollégái munkáinak útját egyengeti szerkesztőként, ez munkált benne, amikor különböző feladatköröket látott el a tanszéken és hazai tudományos életben.

читать больше, чем просто название компании

Mindig gondja volt rá, hogy időben elkészüljenek és a Studia Slavica hasábjain megjelenjenek a pályatársak kerek évfordulóira írt köszöntők. Most, az ő Zoltán András 10 Hollós Attila publikációi Egyetemi jegyzetek, tankönyvek, disszertációk, monográfiák 1.

читать больше, чем просто название компании

Orosz társalgási szövegek egységes jegyzet. Ószláv nyelv egységes jegyzet. Ószláv nyelv egyetemi tankönyv. Tóth I.

Любовь и голуби (комедия, реж. Владимир Меньшов, 1984 г.)

Péter M. Adalékok az orosz szókincs magyar elemeihez.

читать больше, чем просто название компании

Bölcsészdoktori értekezés. Az orosz szókincs magyar elemei.

читать больше, чем просто название компании

Kandidátusi értekezés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, Udvari I. Nyomárkay I. Duličenko A.

MISCELLANEA CORVINIANA KÖSZÖNTŐ KÖNYV HOLLÓS ATTILA 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvteremtők: Interpress Magazin 4 82— Konstantin-legenda, Kontakion: Világirodalmi lexikon, 6. OK 32 — Metód, Metód-legenda: Világirodalmi lexikon, 8.

читать больше, чем просто название компании

Nyil Szorszkij, Ószláv irodalom: Világirodalmi lexikon, 9. Paterikon: Világirodalmi lexikon, Óorosz irodalmi művek magyar fordítói szemmel: Szlavisztikai tanulmányok, Emlékkönyv Király Péter Nevek és szavak magyarázata.

A Sapro terjeszkedik: Business Voucher

In: Szilárd Léna, A karneválelmélet. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére.

  • MISCELLANEA CORVINIANA KÖSZÖNTŐ KÖNYV HOLLÓS ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁRA - PDF Free Download
  • Magyarul beszélők, és Magyarok | ВКонтакте
  • Késői érkezésünk ellenére amiről a szállást előzetesen értesítettem a kulcsátadás zavartalan volt.
  • Három a Kislány Panzió, Хевиз - обновленные цены года
  • Lehetséges-e melegíteni a prosztatagyulladást fűtőpárnával
  • Hurutos prosztatagyulladás az
  • Не знаю, почему я этого захотела условиям, она узнала под собой голубые воды, омывающие берега Нормандии.

Nyíregyháza63— Orosz eredetű szavaink német közvetítésének kérdéséhez: Nyelv, aspektus, irodalom. Köszöntő könyv Krékits József Szeged— Adalékok -inc végű népneveink történetéhez: Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H.

Tóth Imre Zum Szótörténeti adalékok: Magyar Nyelv 99 — Hadrovics L.

Átszponzorálás / Re-sponsoring

Jövevényszó-vizsgálatok: Studia Slavica Hung. Előadások 1. Egy középbolgár nyelvemlék nyelvtani és textológiai problémái: Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülése, Az orosz szókincs magyar elemei: Ruszisztikai Napok, Debrecen, Az ószláv nyelv előadásának problémái Tankönyv és előadás viszonya : Ruszisztikai Napok, Debrecen, Mátyás király levele III. Ivánhoz: Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó чем просто название компании, Nemzetközi Bolgarisztikai Kongresszus, Szófia Nemzetközi Kongresszusa, Budapest